2 rujna, 2020

Day

Mnoge naše zamisli ostaju neostvarene, puke ideje zasipane prašinom u najdubljim dijelovima sebe. Ne zato jer nisu važne, nego zato jer je pošlo u krivo kada su se trebale realizirati. Ako se ciljevi postaljaju kao stanje koje želimo postići, to će dati fokus samo na to jedno stanje ili jedan događaj kojem težimo. Ali ako...
Read More